BŪVUZRAUDZĪBA * BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA *  BŪVKONSULTĀCIJAS  

Būvuzraudzība

*Būvniecības procesa uzraudzība atbilstoši spēkā esošai Latvijas Būvniecības likumdošanai

*Būvprocesa uzturēšana, būvsapulču administrēšana, protokolu noformēšana

*Būvniecības atbilstība projektam

*Būvizstrādājumu kvalitātes pieņemšana saskaņojot tolerances

*Būvmateriālu un Būvizstrādājumu kvalitātes pieņemšana

*BIS un būvniecības dokumentācijas uzturēšana atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.


Pakalpojumi

*Būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde

*Būvmateriālu, būvzistrādājumu un būvkonstrukciju izpēte

*Konsultācijas būvniecības līgumu izstrādē(FIDIC starptautisko būvniecības līgumu formas)

*Konsultācijas par projekta kvalitāti

*Tāmju ekspertīzes

*Būvniecības likumības izvērtējums

*Konsultācijas par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem

*Pasūtītāja interešu pārstāvniecība būvprocesā