BŪVPAKALPOJUMI
BŪVUZRAUDZĪBA * BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA * BŪVIZSTRĀDĀJUMU IZPĒTE * BŪVNIECĪBAS LĪGUMI * KONSULTĀCIJAS

Būvuzraudzība

*Būvniecības procesa uzraudzība atbilstoši spēkā esošai Latvijas Būvniecības likumdošanai

*Būvprocesa uzturēšana, būvsapulču administrēšana, protokolu noformēšana

*Būvniecības atbilstība projektam

*Būvizstrādājumu kvalitātes pieņemšana iepriekš saskaņojot pielaides

*Būvmateriālu un Būvizstrādājumu kvalitātes pieņemšana

*Būvniecības dokumentācijas uzturēšana atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.


Pakalpojumi

*Būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde

*Būvmateriālu, būzistrādājumu un būvkonstrukciju izpēte

*Konsultācijas būvniecības līgumu izstrādē(ieskaitot FIDIC starptautisko būvniecības līgumu formas)

*Konsultācijas par projekta kvalitāti

*Tāmju ekspertīzes

*Būvniecības likumības izvērtējums

*Konsultācijas par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem

*Pasūtītāja interešu pārstāvniecība būvprocesā