BUKS ir pamatojoties uz esošo būvniecības 44 gadu pieredzi izveidots savs kvalitātes standarts būvprocesa uzturēšanā un kvalitātes nodrošināšanā. 

Standarts nav pretrunā ar spēkā esošo būvniecības likumdošanu un netiek direktīvi uzspiests, bet vienmērm pirms būvprocesa uzsākšanas saskaņots ar tā Dalībniekiem respektējot jebkuru viedokli.

Tajā ietilpst:

  • izstrādāta būvprocesa administrēšanas kārtības standarts
  • sagataves būvprocesa ar būvuzraudzību saistītajiem dokumentiem
  • noteikts protokola noformējums, rekvizīti, izstrādes un saskaņošanas veids
  • būvizstrādājumu kvalitātes pielaides
  • būvizstrādājumu kvalitātes pieņemšanas un pārbaudes metodoloģija
  • atbilstošs būvizstrādājumu kontroles veikšanai instrumentu kopums.